Earth Strike Nederland

Algemene staking om de planeet te redden!

Earth Strike Manifest

De leidende klimaatwetenschappers zijn het met elkaar eens: we hebben tot 2030 de tijd om te zorgen dat de gemiddelde wereldwijde temperatuurverhoging onder 1,5 graden Celsius blijft. Dat is iets meer dan 12 jaar; gezien de economische, politieke en sociale veranderingen die we teweeg zullen moeten brengen is het nu twee voor 12. Indien we de gemiddelde wereldtemperatuur met 2 graden laten oplopen zullen de resultaten catastrofaal zijn. Om maar een aantal van deze gevolgen te noemen: de zeespiegel zal stijgen tot een onhoudbaar peil, hittegolven zullen vaker voorkomen, en zoet water zal steeds schaarser worden.

De tijd om dit te bestrijden is nu; voordat het te laat is. Volgens het CDP (Carbon Major Report) van 2017 was 71% van de industriële uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door slechts 100 producenten. Het is duidelijk dat grote corporaties zich niet richten op het welzijn van de mensheid; wij als samenleving zullen hier verandering in moeten brengen.

Daarom organiseren wij een wereldwijd protest. Wij moeten het duidelijk maken aan de corporaties en de overheden; luister naar de mensheid! Omdat er anders niet naar ons geluisterd wordt zullen we luid en duidelijk moeten zijn; Wij zullen weigeren mee te werken met bedrijven en overheden die nalaten om de toekomstige generaties een waardig bestaan te geven. Het is duidelijk dat de mensheid actie moet ondernemen tegen klimaatverandering.

Onze toekomst hangt aan een zijde draadje, ondanks jarenlange waarschuwingen. Hier moet verandering in komen. Op 15 januari, 11 Mei, en 1 augustus (Earth overshoot day) zal Nederland protesteren. Uiteindelijk volgt een algemene staking op 27 september; de dag van Earth Strike.

Wereldwijd eisen wij:

  • Een onmiddellijke start aan globale coöperatie om zo de schade die is aangericht aan onze Aarde terug te draaien. Door middel van doelmatige en bindende verdragen tussen wereldleiders en bedrijven, die de aanbevelingen van het IPCC volgen voor het halveren van alle broeikasgassen in 2030 en eliminatie van productie van broeikasgas tegen 2050, zal verdere schade beperkt worden.

  • Internationale, doelmatige en bindende verdragen om de kap en vernietiging van alle regenwouden en andere leefgebieden onmiddellijk stop te zetten.

  • Internationale, doelmatige en bindende akkoorden om corporaties en bedrijven verantwoordelijk te maken voor alle klimaat- en milieuschade die zij aanrichten.

In Nederland eisen wij dat:

  • Het Initiatiefvoorstel-Klaver et al. aangehaald als: Klimaatwet wordt onafgezwakt en in haar volledigheid ingevoerd als wettelijk bindende verplichting en alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

  • Nederland het voortouw neemt op het gebied van groene & duurzame energieproductie, innovatie, en wet- en regelgeving.

  • Nederland per 1 januari 2025 de import en overslag van fossiele brandstoffen die niet bedoeld zijn voor binnenlands gebruik verbiedt.

  • De regering serieuze maatregelen neemt om het gebruik van fossiele brandstoffen actief voor burgers en bedrijven zo snel mogelijk te ontmoedigen en te vervangen door schone energiebronnen.

  • De gasexploitatie in Nederland vóór 2020 dichtgedraaid wordt naar 0 m3/d en alle aardbeving- en milieugerelateerde schade wordt vergoed vóór 2025. Schade die in de toekomst aangericht wordt dient ook zo snel mogelijk te worden vergoed.

  • Een nationaal transitiefonds wordt opgezet voor alle werknemers in de fossiele-brandstofindustrie en alle andere sectoren die door deze nodige maatregel getroffen worden.

  • De koninklijke titulatuur van “Royal Dutch Shell” wordt ingetrokken wegens schending van de voorwaarde om van onbesproken gedrag te zijn.

Als mede-bewoners van de planeet Aarde vragen wij u niet langer de andere kant op te kijken. We vragen u om in het belang van de menselijkheid te werken en om samen de schade te beperken. Verspreid het woord van protest, organiseer u samen met uw samenleving en toon solidariteit voor een betere toekomst!

De Aarde zal staken.

In de woorden van de Amerikaans taalkundige, filosoof, mediacriticus en politiek activist Noam Chomsky:

"De missie van Earth Strike is gedurfd, ambitieus en overtuigend. Maar meer dan dat, geeft het ons een uitdaging die uiterst urgent is, over de meest cruciale vraag die de mensheid ooit heeft toegekeerd: hebben wij de wilskracht en eer om nu te handelen om de mogelijkheid voor een fatsoenlijk bestaan voor toekomstige generaties te behouden, of zijn we zo egoïstisch en laf dat we ze een bitter bestaan zullen opdragen – en niet eens in de al te verre toekomst?"

Doe mee!

Aan de hand van je locatie kunnen we je bereiken over acties bij jou in de buurt.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Recente berichten

Programma Amsterdam en Groningen 7 mei 2019
Gezamenlijke actie op Utrecht Centraal 12 april 2019
Nieuwsbrief #5 2 april 2019
Update klimaatmars 7 maart 2019
Nieuwsbrief #4 1 maart 2019

Social media

Volg ons nu op social media en blijf op de hoogte!